AdBlue, uit voorraad leverbaar!

AdBlue is een uiterst zuivere, kleurloze vloeistof die gedemineraliseerd water en ureum (32,5%) bevat. Het belangrijkste actieve component in AdBlue is ammoniak. AdBlue wordt gebruikt in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction). Deze technologie reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx).

AdBlue wordt ingespoten in de katalysator van het SCR-systeem, waar het een chemische reactie op gang brengt met de ammoniak. Als gevolg van deze chemische reactie worden de giftige stikstofoxiden (NOx) omgezet in stikstof (N2)en waterdamp (H2O). Waterdamp en stikstof zijn in de natuur voorkomende gassen die onschadelijk zijn voor het milieu.

AdBlue_Greenchem

Wist u dat…
De luchtkwaliteit in de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, maar dat stedelijke gebieden in Europa nog steeds te maken hebben met gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling. Periodiek onderhoud van voertuigen zorgt voor het verder verbeteren van onze leefomgeving en reduceert de gezondheidsrisico’s.

Wat GreenChem AdBleu exact doet in uw motor, kunt u zien in dit korte filmpje. Bij Zandijk is GreenChem AdBlue altijd uit voorraad leverbaar in vaten van 200 liter.

  • Neem contact met ons op